मुख्यपृष्ठ

भरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, वर्धा - कंत्राटी पदाकारीता जाहिरात
दि.31 जानेवारी, 2018 अखेर गट-क व गट-ड संवर्गाची जिल्हास्तरीय सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षासूची
National Health Mission Accountant (NDCP) and Para Medical Staff पात्र व अपात्र उमेदवार यादी
कृषी सहायक पद भरती जाहिरात
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा वर्धा - कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात.
आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांना सूचना व प्रवर्गनिहाय अंतिम गुणवत्ता यादी.
आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांना सूचना व गुणवत्ता यादी.
लसीकरण क्षेत्र सानियन्त्रक पदासाठी उमेदवारांची निवड यादी. - जिल्हा परिषद, वर्धा.
विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक पदाकरिता जाहिरात.
पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती - दिनांक 24-3-2017 रोजी झालेल्या मुलाखतीचा निकाल
जिल्हाधिकारी कार्यालय - विशेष सरकारी अभियोक्ता पदभरती.
पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती लेखी परीक्षा दिनांक 05/03/2017 चा निकाल.
वैद्यकीय अधिकारी भरती - समान्य रुग्णालय, वर्धा
तलाठी पद भरती-२०१६ - अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी
सामाजिक अंकेक्षण विभागीय समन्वयक / जिल्हा साधन व्यक्ती कंत्राटी पदाकरिता उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी
तलाठी पदभरती २०१६ - दि ११-९-२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल
वर्धा जिल्ह्यातील रुग्णालयाकरिता वैद्यकीय अधिकारी गट अ च्या नियुक्ती आदेश
तलाठी पदभरती २०१६ - दि ११-९-२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची अंतिम उत्तर तालिका
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, वर्धा - कंत्राटी रसायनी, प्रयोगशाळा सहायक पदाकरिता निवड यादी, प्रतीक्षा यादी.
भूसम्पादनाकरिता सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्याकरिता जाहिरात.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, वर्धा - कंत्राटी तत्वावर पदभरती जाहिरात