बंद

विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांच्याकडून वर्धा जिल्ह्यातील इंदापूर येथे ई-पीक पाहणी विभागीय आयुक्तांच्या समक्ष ई-पीक पाहणी सॉफ्टवेअरचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक कान्हापूर येथे स्वामित्व योजनेची पाहणी

View Image इंदापूर येथे ई-पीक पाहणी करतांना प्राजंक्ता लवंगारे, प्रेरणा देशभ्रतार
View Image इंदापूर येथील शेतात ई-पीक पाहणी करतांना प्राजक्ता लवंगारे, प्रेरणा देशभ्रतार
View Image कान्हापूर येथे स्वामित्व योजने अंतर्गत नकाशाची पाहणी करतांना प्राजंक्ता लवंगारे, प्रेरणा देशभ्रतार