बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे /वाटर कुलर/वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता सन २०१८-१९ करिता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे /वाटर कुलर/वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता सन २०१८-१९ करिता निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे /वाटर कुलर/वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता सन २०१८-१९ करिता निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संगणक संयंत्रे /वाटर कुलर/वातानुकुलीत यंत्रे वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करिता सन २०१८-१९ करिता वार्षिक करार करिता निविदा

17/07/2018 31/07/2018 पहा (454 KB)