बंद

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थश्रेणी (शिपाई)संवर्गातील दिनांक १ जानेवारी २०१९ची कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थश्रेणी (शिपाई)संवर्गातील दिनांक १ जानेवारी २०१९ची कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थश्रेणी (शिपाई)संवर्गातील दिनांक १ जानेवारी २०१९ची कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील चतुर्थश्रेणी (शिपाई)संवर्गातील दिनांक १ जानेवारी २०१९ची कार्यरत कर्मचाऱ्यांची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी

10/07/2019 10/08/2019 पहा (942 KB)