बंद

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठीचे दरपत्रक सादर करण्यास मुदतवाढ

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठीचे दरपत्रक सादर करण्यास मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यासाठीचे दरपत्रक सादर करण्यास मुदतवाढ 23/03/2018 03/04/2018 पहा (85 KB)