बंद

जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका गट (क) व गट (ड) संवर्गातील नगरपरिषद स्तरावरील अनुकंपाप्रतीक्षा सूची

28/09/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)