बंद

निविदा – सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्ह्यातील रेतीघात /वाळूघात लीलावाकरिता राज्य पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीच्या अधीन राहून ई-निविदा व ई-लिलाव

निविदा – सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्ह्यातील रेतीघात /वाळूघात लीलावाकरिता राज्य पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीच्या अधीन राहून ई-निविदा व ई-लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निविदा – सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्ह्यातील रेतीघात /वाळूघात लीलावाकरिता राज्य पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीच्या अधीन राहून ई-निविदा व ई-लिलाव

निविदा – सन २०२१-२२ करिता वर्धा जिल्ह्यातील रेतीघात /वाळूघात लीलावाकरिता राज्य पर्यावरण विभागाच्या अनुमतीच्या अधीन राहून ई-निविदा व ई-लिलाव

01/04/2022 13/04/2022 पहा (7 MB)