बंद

पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याबाबत

पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याबाबत

पशुसंवर्धन विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याबाबत

28/01/2022 31/12/2022 पहा (1 MB) Sudharit Abhiyan (2 MB)