बंद

भुसंपादन अधिनियम 2013 अन्वये मौजा वायगाव (निपाणी), देवांगण,वेळा,वणी प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना

भुसंपादन अधिनियम 2013 अन्वये मौजा वायगाव (निपाणी), देवांगण,वेळा,वणी प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भुसंपादन अधिनियम 2013 अन्वये मौजा वायगाव (निपाणी), देवांगण,वेळा,वणी प्रकरणात कलम 11 ची अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,२०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

13/10/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)