बंद

भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

भूमिसंपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचाआणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

08/01/2019 09/02/2019 पहा (791 KB) pimpalgaon 84 (917 KB) pimpalgaon 129 (913 KB) Shirud (780 KB) yeranwadi (926 KB)