बंद

भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

भूमी संपादन,पुनर्वसन व पुनार्वासाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११(१) अधिसूचना

13/09/2019 31/10/2019 पहा (3 MB)