बंद

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके वैtकिय अधिकारी स्त्री/पुरुष्‍, वैtकिय अधिकारी एनयुएचएम, ऑडीओलॉजिº], फिजिओथेरेपिº],डायलेसिस टेक्निशीयन,तालुका लेखापाल, तालुका मुल्यमापन व सनियंत्रन अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके वैtकिय अधिकारी स्त्री/पुरुष्‍, वैtकिय अधिकारी एनयुएचएम, ऑडीओलॉजिº], फिजिओथेरेपिº],डायलेसिस टेक्निशीयन,तालुका लेखापाल, तालुका मुल्यमापन व सनियंत्रन अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके वैtकिय अधिकारी स्त्री/पुरुष्‍, वैtकिय अधिकारी एनयुएचएम, ऑडीओलॉजिº], फिजिओथेरेपिº],डायलेसिस टेक्निशीयन,तालुका लेखापाल, तालुका मुल्यमापन व सनियंत्रन अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आरबीएसके वैtकिय अधिकारी स्त्री/पुरुष्‍, वैtकिय अधिकारी एनयुएचएम, ऑडीओलॉजिº], फिजिओथेरेपिº],डायलेसिस टेक्निशीयन,तालुका लेखापाल, तालुका मुल्यमापन व सनियंत्रन अधिकारी या पदाची गुणवत्ता यादी

30/07/2020 09/08/2020 पहा (7 MB)