बंद

वर्धा जिल्हयातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्यच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत ई-निविदा

वर्धा जिल्हयातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्यच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वर्धा जिल्हयातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्यच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत ई-निविदा

वर्धा जिल्हयातील शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्यच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत ई-निविदा

09/01/2020 24/01/2020 पहा (1 MB)