बंद

वाहन भाडेतत्वावर लावणेकरिता निविदा मागविणेबाबत. कालावधी दिनांक 17/06/2020 ते दिनांक 24/06/2020 ला दुपारी 12 वाजेपर्यंत

वाहन भाडेतत्वावर लावणेकरिता निविदा मागविणेबाबत. कालावधी दिनांक 17/06/2020 ते दिनांक 24/06/2020 ला दुपारी 12 वाजेपर्यंत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
वाहन भाडेतत्वावर लावणेकरिता निविदा मागविणेबाबत. कालावधी दिनांक 17/06/2020 ते दिनांक 24/06/2020 ला दुपारी 12 वाजेपर्यंत

वाहन भाडेतत्वावर लावणेकरिता निविदा मागविणेबाबत. कालावधी दिनांक 17/06/2020 ते दिनांक 24/06/2020 ला दुपारी 12 वाजेपर्यंत

17/06/2020 24/06/2020 पहा (409 KB)