बंद

स्थानिक सुट्या जाहीर

स्थानिक सुट्या जाहीर
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
स्थानिक सुट्या जाहीर

जिल्हा प्रशासन वर्धा तर्फे सन २०१८ करिता स्थानिक सुट्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत.

17/04/2018 31/12/2018 पहा (239 KB)