बंद

‍दिनांक 11/11/2019 रोजी प्राप्त्‍ झालेल्या आक्षेपानुसार एसटीएस पदाकरिताच्या उमेदवारांची सुधारित यादी याव्दारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

‍दिनांक 11/11/2019 रोजी प्राप्त्‍ झालेल्या आक्षेपानुसार एसटीएस पदाकरिताच्या उमेदवारांची सुधारित यादी याव्दारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
‍दिनांक 11/11/2019 रोजी प्राप्त्‍ झालेल्या आक्षेपानुसार एसटीएस पदाकरिताच्या उमेदवारांची सुधारित यादी याव्दारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

‍दिनांक 11/11/2019 रोजी प्राप्त्‍ झालेल्या आक्षेपानुसार एसटीएस पदाकरिताच्या उमेदवारांची सुधारित यादी याव्दारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

28/11/2019 30/12/2019 पहा (3 MB)