बंद

उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट

उपजिल्हा रुग्णालय ,संत तुकडोजी वार्ड हिंगणघाट

ईमेल : hinganghat[dot]2009[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 07153-244392
Pincode: 442301