बंद

धार्मिक

फिल्टर:
विश्वशांती स्तुप, गोपुरी
विश्वशांती स्तूप गोपुरी ,वर्धा
श्रेणी धार्मिक

विश्वशांती स्तूप हा भारतातील स्तूपांपैकी एक आहे. ते गीताई मंदिराच्या शेजारी आहे. गांधीजी ज्यांना प्रेमाने या नावाने हाक मारायचे ते…