Close

Subdivision & Blocks

Wardha Sub Division

Sr.No. Designation Name
1 Sub Divisional Officer Shri.Suresh bagale
2 Tahsildar Wardha Smt.Preeti Dudulkar
3 Tahsildar Deoli Shree.Rajesh Sarwade
4 Tahsildar Selu Shri Mahendra Sonone

Arvi Sub Division

Sr.No. Designation Name
1 Sub Divisional Officer Shri.Harish Dharmik
2 Tahsildar Arvi Shri Vijay Pawar
3 Tahsildar Ashti Shri.Aashish Wankhade
4 Tahsildar Karanja Shri Sachin Kumavat

Hinganghat Sub Division

Sr.No. Designation Name
1 Sub Divisional Officer Shri.Chandrabhan Khandait
2 Tahsildar Samudrapur Shri.Raju Ranwir
3 Tahsildar Hinganghat Shri Shriram Mundhada