Acharya Vinod Bhave’s Parmdham Aashram at Village Pawnar of Tahsil Selu of Wardha district.