बंद

आरोग्य

डॉक्टर / क्लिनिक दूरध्वनी क्रमांक फोन क्रमांक (Resi.)
जिल्हा शल्य चिकित्सक 243895
निवासी वैद्यकीय अधिकारी 243066
जिल्हा आरोग्य अधिकारी 243428/241959
जिल्हा रुग्णालय 243895
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी 243244
जिल्हा कुष्ठरोग अधिकारी 242660
विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय सावंगी 243542 240808
एम.जी.आय.एम.एस. सेवाग्राम  284344