बंद

गृह

विभागाविषयी

 • सरकारी वकील /सहाय्यक सरकारी वकील नियुक्‍तीबाबत कार्यवाही करणे
 • सिमि संघटनेवरील बंदीबाबत कार्यवाही करणे
 • प्राण्‍यांच्‍या शर्यतीबाबत कार्यवाही करणे
 • सिनेमा टॉकीज परवाने देणे/नुतणीकरणाबाबत कार्यवाही करणे
 • राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्‍यावरील खटले मागे घेण्‍याबाबत कार्यवाही करणे
 • एमपीडीए कायदयाप्रमाणे स्‍थानबध्‍द करणेबाबत कार्यवाही करणे
 • न्‍यायालयीन बंदी मृत्‍यु प्रकरणाबाबतची कार्यवाही करणे
 • अबकारी करातून सुटीचे प्रमाणपत्र देणेबाबत कार्यवाही करणे
 • जिल्‍हा समादेशक होमगार्ड नियुक्‍तीबाबत कार्यवाही करणे
 • शस्‍त्र अधिनियम 1959 अंतर्गत तसेच इतर कलमा अंतर्गत कोर्टात दोषारोप दाखल करण्‍याची परवानगी देणेबाबत
 • अनुसुचित जाती/जमाती अत्‍याचार प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाहीबाबत कार्यवाही करणे
 • चित्रपट गृहांना परवानगी देणे बाबत कार्यवाही करणे
 • जिल्‍हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्‍या सभेसंबधी कार्यवाही कार्यवाही करणे
 • राज्‍य व राष्‍ट्रीय मानवी हक्‍क आयोगाची कार्यवाही करणे
 • गुटखा बंदी बाबतची कार्यवाही करणे
 • अनाधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत कार्यवाही करणे
 • फटाका परवाना देणेबाबत कार्यवाही करणे