बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्ह्यातील अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतारजिल्हाधिकारी,वर्धाcollector[dot]wardha[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-240102
श्री.मनोज कुमार खैरनारअपर जिल्हाधिकारी (अति. कार्यभार.)addcollwardha[at]gmail[dot]comअपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा07152-240914
श्रीमती अर्चना मोरेनिवासी उपजिल्हाधिकारी ,वर्धाwardhardc[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-240872
श्री. प्रवीण महिरेउप-जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,वर्धाdydeo[dot]wardha1[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा07152-249776
श्री नितीन पाटीलउपजिल्हाधिकारी (जनरल )dcgenwardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-243117
श्री.नितीन पाटीलउपजिल्हाधिकारी (रोहयो) (अति. कार्यभार)egsdycoll[dot]war-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-243249
श्री.मनोजकुमार शहाजिल्हा प्रकल्प अधिकारी नगर पालिका प्रशासनmawardha99[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा250030
श्रीमती माधुरी टेकाडेतहसीलदार (सामान्य) (अति. कार्यभार )dcgenwardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-250878
श्रीमती प्रिया कवळेतहसीलदार (सं.गा.यो.)sgywardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
श्री.किशोर सोनटक्केजिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी पदावर )wardhardc[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा250878

विशेष भूअर्जन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग )

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री रवींद्र जोगीजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीसिविल लाईन रोड वर्धा
श्री प्रवीण महिरेउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अप्पर वर्धा (अति कार्यभार)laouwp1219[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्री मनोजकुमार खैरनारउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य)laogeneral2015[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्री.मनोजकुमार खैरनारप्र.अधिकारी भूसंपादन (अति.कार्यभार)laooicwardha[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्री रवींद्र जोगीउपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन लसिका ) (अति. कार्यभार )wardhalaomiw[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्री.मनोजकुमार खैरनारउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन वी.पा.वि.म. (अति.कार्यभार)laovidcwardha[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा

वर्धा उपविभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री.सुरेश बगळेउपविभागीय अधिकारी वर्धा,sdowardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा242561
श्री.राजेश सरवदेतहसीलदार ,देवळी .rodeoli001[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय देवळी07158-240231
श्री.रमेश कोळपेतहसिलदार, वर्धाrowardha[at]gmail[dot]comजीएस महाविद्यालय रोड, सिविल लाईन, वर्धा240748
श्री नितीन गौर (प्रभारी तह.)तहसिलदार, सेलुroselu001[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, सेलु07155-220259

आर्वी उपविभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री हरीश धार्मिकउपविभागीय अधिकारी आर्वीsdoarvi[at]gmail[dot]comउपविभागीय अधिकारी कार्यालय आर्वी.07151-222028
श्री. सचिन कुमावततहसीलदार ,आष्टीroashti[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय ,आष्टी07156-225648
श्री. विद्यासागर चव्हाणतहसीलदार आर्वीroarvi[at]gmail[dot]comतहसील ऑफिस, आर्वी07157-222022
श्री. दिलीप राउत (प्रभारी तहसीलदार)तहसीलदार कारंजाrokaranja[at]gmail[dot]comतहसील ऑफिस, कारंजा07156-245844

हिंगणघाट उपविभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्रीमती शिल्पा सोनालेउपविभागीय अधिकारी ,हिंगणघाटsdmhinganghat[at]gmail[dot]comउपविभागीय अधिकारी कार्यालय ,हिंगणघाट07153-244080
श्री.सतीश मासाळतहसीलदार हिंगणघाटrohinganghat[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, हिंगणघाट07153-244022
श्री. राजू रणवीरतहसीलदार समुद्रपूरnewrosamudrapur[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, समुद्रपूर07151-225443