बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्ह्यातील अधिकारी

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री. राहुल कर्डीलेजिल्हाधिकारी,वर्धाcollector[dot]wardha[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-240102
श्री नरेंद्र फुलझेलेअपर जिल्हाधिकारीaddcollwardha[at]gmail[dot]comअपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा07152-240914
श्री गणेश खताळेप्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी ,वर्धाwardhardc[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-240872
श्री. अनिल गावितउप-जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,वर्धाdydeo[dot]wardha1[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा07152-249776
श्रीमती कल्पना गोडे (प्रभारी)उपजिल्हाधिकारी (जनरल )dcgenwardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-243117
श्रीमती प्रियंका पवारउपजिल्हाधिकारी (रोहयो)egsdycoll[dot]war-mh[at]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा07152-243249
श्री हर्शल गायकवाडजिल्हा प्रकल्प अधिकारी नगर पालिका प्रशासनmawardha99[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा250030
श्रीमती बबिता आळंदेतहसीलदार (सं.गा.यो.) प्रभारीsgywardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
श्री अनिरुद्ध राजुरवारजिल्हा नियोजन अधिकारीdpowardha[at]gmail[dot]comनियोजन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा243640
श्री शालीकराम भराडीजिल्हा पुरवठा अधिकारीdsowar1234[at]gmail[dot]comविकास भवन मागे, सिविल लाईन, वर्धा.07152243314

विशेष भूअर्जन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी संवर्ग )

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्रीमती स्वाती सूर्यवंशीप्रभारी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अप्परlaouwp1219[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्रीमती प्रियांका पवारउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (सामान्य)laogeneral2015[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्रीमती प्रियांका पवार (अति. कार्यभार )प्र.अधिकारी भूसंपादन (अति.कार्यभार)laooicwardha[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्रीमती स्वाती सुर्यवंशीउपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन लसिका )wardhalaomiw[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्रीमती कल्पना गोडेउपजिल्हाधिकारी भूसंपादन वी.पा.वि.म.laovidcwardha[at]gmail[dot]comआर.टी.ओ. इमारत सिविल लाईन वर्धा
श्रीमती अंजली मारोडजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीdrowardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा

वर्धा उपविभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री.दीपक करंडेउपविभागीय अधिकारी वर्धा,sdowardha[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा242561
श्रीमती शकुंतला पराजे (प्रभारी )तहसीलदार ,देवळी .rodeoli001[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय देवळी07158-240231
श्री.रमेश कोळपेतहसिलदार, वर्धाrowardha[at]gmail[dot]comजीएस महाविद्यालय रोड, सिविल लाईन, वर्धा240748
श्री स्वप्नील सोनावणेतहसिलदार, सेलुroselu001[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, सेलु07155-220259

आर्वी उपविभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्री विश्वास सिरसाटउपविभागीय अधिकारी आर्वीsdoarvi[at]gmail[dot]comउपविभागीय अधिकारी कार्यालय आर्वी.07151-222028
श्री. सचिन कुमावततहसीलदार ,आष्टीroashti[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय ,आष्टी07156-225648
श्री हरिदास काळेतहसीलदार आर्वीroarvi[at]gmail[dot]comतहसील ऑफिस, आर्वी07157-222022
श्रीमती ऐश्वर्या गिरीतहसीलदार कारंजाrokaranja[at]gmail[dot]comतहसील ऑफिस, कारंजा07156-245844

हिंगणघाट उपविभाग

नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
श्रीमती शिल्पा सोनालेउपविभागीय अधिकारी ,हिंगणघाटsdmhinganghat[at]gmail[dot]comउपविभागीय अधिकारी कार्यालय ,हिंगणघाट07153-244080
श्री.सतीश मासाळतहसीलदार हिंगणघाटrohinganghat[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, हिंगणघाट07153-244022
श्री कपिल हाटकरतहसीलदार समुद्रपूरnewrosamudrapur[at]gmail[dot]comतहसील कार्यालय, समुद्रपूर07151-225443