बंद

दस्तऐवज

दस्त जसे सरकारी सनद, आदेश, अहवाल, निर्देश इत्यादी येथे उपलब्ध आहेत. त्यांना डाउनलोड करण्याचे पर्याय उपलब्ध करण्यात आलेले आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
हयात असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 18/06/2021 पहा (3 MB)
सामाजिक सहाय्य अनुदान योजना 14/06/2021 पहा (368 KB)
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 30/11/2018 पहा (4 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व SOP २०२१. वर्धा-जिल्हा 30/11/2022 पहा (7 MB)
दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वे नं.ची यादी उपलब्ध करून देण्याबाबत 08/06/2018 पहा (1 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (1 MB)
यात्रा मानक कार्यपद्धती 07/06/2018 पहा (199 KB)
जणगणना २०११ 20/03/2018 पहा (3 MB)
गौण खनिज नियम 20/03/2018 पहा (813 KB)
खनिज उत्खनन आराखडा 20/03/2018 पहा (384 KB)