बंद

पशुसंवर्धन

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे वर्धा; एलडीओच्या नेतृत्वाखाली 22 वैद्यकीय दवाखाने आहेत. आणि 62 पशुवैद्यकीय दवाखाने गट- II एएलडीओ आणि एलएसएसएस यांच्या अध्यक्षतेखाली आहेत.पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, आणि पशुधन पर्यवेक्षकास पशु मालकांकडून आवश्यक सेवा पुरविण्यासाठी त्यांचे लक्ष्य निश्चित करण्यासाठी तांत्रिक काम करणे.

खालीलप्रमाणे सेवा उपलब्ध आहेत.

  1. आजारी पशूला उपचार.
  2. सांसर्गिक रोगांपासून जनावरांच्या सर्व प्रजातींना प्रतिबंधात्मक लसीकरण.
  3. लघु आणि मोठ्या प्राण्यांचे शस्त्रक्रिया.
  4. उत्पादनक्षम प्राणी निर्माण करण्यासाठी कृत्रिम गर्भधारणा माध्यमातून चांगल्या दर्जाचे क्रॉस जातीच्या प्राण्यांचे निर्माण करणे.
  5. नायट्रेटेड जनावरांना उपचार.
  6. गर्भधारणा निदान.
  7. राज्य सरकारची प्रभावी अंमलबजावणी. आणि जिल्हा परिषद