माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार अंतर्गत सेक्शन ४ ची माहिती

कार्यालय अ.क्र. शाखा
जिल्हाधिकारी कार्यालय 1  जमीन (PDF, 195 KB)
2  आस्थापना (PDF, 235 KB)
3  करमणूक (PDF, 94 KB)
4  लेखा (PDF, 336 KB)
5  संजय गांधी (PDF, 217 KB)
6  नगर पालिका (PDF, 108 KB)
7  खनिकर्म (PDF, 254 KB)
8  पुरवठा (PDF, 211 KB)
9  नैसर्गिक आपत्ती (PDF, 101 KB)
10  गृह (PDF, 444 KB)

आरटीआय ऑनलाइन साठी येथे क्लिक करा