बंद

आर्वी उपविभाग

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

आर्वी उपविभाग
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री हरीश धार्मिक उपविभागीय अधिकारी आर्वी sdoarvi[at]gmail[dot]com 07151-222028 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आर्वी.
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सचिन कुमावत तहसीलदार ,आष्टी roashti[at]gmail[dot]com 07156-225648 तहसील कार्यालय ,आष्टी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विद्यासागर चव्हाण तहसीलदार आर्वी roarvi[at]gmail[dot]com 07157-222022 तहसील ऑफिस, आर्वी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती ऐश्वर्या गिरी तहसीलदार कारंजा rokaranja[at]gmail[dot]com 07156-245844 तहसील ऑफिस, कारंजा