बंद

आर्वी उपविभाग

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

आर्वी उपविभाग
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.आशिष वानखेडे तहसीलदार ,आष्टी roashti[at]gmail[dot]com 07156-225648 तहसील कार्यालय ,आष्टी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विजय पवार तहसीलदार आर्वी roarvi[at]gmail[dot]com 07157-222022 तहसील ऑफिस, आर्वी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सचिन कुमावत तहसीलदार कारंजा rokaranja[at]gmail[dot]com तहसील ऑफिस, कारंजा