बंद

जिल्ह्यातील अधिकारी

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्ह्यातील अधिकारी
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार जिल्हाधिकारी,वर्धा collector[dot]wardha[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 07152-240102 जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.मनोज कुमार खैरनार अपर जिल्हाधिकारी (अति. कार्यभार.) addcollwardha[at]gmail[dot]com 07152-240914 अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती अर्चना मोरे निवासी उपजिल्हाधिकारी ,वर्धा wardhardc[at]gmail[dot]com 07152-240872 जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. प्रवीण महिरे उप-जिल्हा निवडणूक अधिकारी ,वर्धा dydeo[dot]wardha1[at]gmail[dot]com 07152-249776 जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री नितीन पाटील उपजिल्हाधिकारी (जनरल ) dcgenwardha[at]gmail[dot]com 07152-243117 जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.नितीन पाटील उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) (अति. कार्यभार) egsdycoll[dot]war-mh[at]gov[dot]in 07152-243249 जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.मनोजकुमार शहा जिल्हा प्रकल्प अधिकारी नगर पालिका प्रशासन mawardha99[at]gmail[dot]com 250030 जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती प्रिया कवळे तहसीलदार (सं.गा.यो.) sgywardha[at]gmail[dot]com जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री.किशोर सोनटक्के जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी पदावर ) wardhardc[at]gmail[dot]com 250878 जिल्हाधिकारी कार्यालय सेवाग्राम रोड वर्धा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री राजीव कळमकर जिल्हा नियोजन अधिकारी arvind[dot]tembhurne[at]gov[dot]in 243640 नियोजन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा