बंद

गौण खनिज

Filter Document category wise

फिल्टर

गौण खनिज
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल 30/11/2018 पहा (4 MB)
दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजी झालेल्या सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वे नं.ची यादी उपलब्ध करून देण्याबाबत 08/06/2018 पहा (1 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (1 MB)
गौण खनिज नियम 20/03/2018 पहा (813 KB)
खनिज उत्खनन आराखडा 20/03/2018 पहा (384 KB)