आर्वी नगरपरिषद पदभरती जाहिरात २०१८

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आर्वी नगरपरिषद पदभरती जाहिरात २०१८

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्वी नगरपरिषद येथे तात्पुरत्या स्वरूपावर पदभरती करण्यात येत आहे.

02/09/2018 02/10/2018 डाउनलोड (56 KB)