आर्वी नगरपरिषद पदभरती जाहिरात २०१८

आर्वी नगरपरिषद पदभरती जाहिरात २०१८
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आर्वी नगरपरिषद पदभरती जाहिरात २०१८

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्वी नगरपरिषद येथे तात्पुरत्या स्वरूपावर पदभरती करण्यात येत आहे.

02/09/2018 02/10/2018 डाउनलोड (56 KB)