बंद

गट(क) संवर्गातील नगर परिषद स्तरावरील जिल्हास्तरीय प्रारूप अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची – नगर पालिका प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा

गट(क) संवर्गातील नगर परिषद स्तरावरील जिल्हास्तरीय प्रारूप अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची – नगर पालिका प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
गट(क) संवर्गातील नगर परिषद स्तरावरील जिल्हास्तरीय प्रारूप अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा सूची – नगर पालिका प्रशासन जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा 15/03/2023 31/03/2023 पहा (4 MB)