बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा – अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत (तलाठी संवर्ग )

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा – अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत (तलाठी संवर्ग )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा – अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत (तलाठी संवर्ग )

जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा – अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत सामावून घेणेबाबत (तलाठी संवर्ग )

22/10/2021 23/11/2021 पहा (2 MB)