बंद

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची जिल्हास्तरीय प्रारूप जेष्ठता सूची

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची जिल्हास्तरीय प्रारूप जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची जिल्हास्तरीय प्रारूप जेष्ठता सूची

जिल्हाधिकारी वर्धा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१९ ची जिल्हास्तरीय प्रारूप जेष्ठता सूची

08/05/2019 30/06/2019 पहा (3 MB)