बंद

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती आदेश

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती आदेश

तलाठी संवर्गातून मंडळ अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती आदेश

30/09/2021 31/10/2021 पहा (5 MB)