बंद

तलाठी पदभरती -२०२३ प्रारूप निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार यांनी कागदपत्रे पडताळणी करिता सुधारित दिनांक ५-०२-२०२४ रोजी उपस्थित राहणे बाबत.

तलाठी पदभरती -२०२३ प्रारूप निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार यांनी कागदपत्रे पडताळणी करिता सुधारित दिनांक ५-०२-२०२४ रोजी उपस्थित राहणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी पदभरती -२०२३ प्रारूप निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार यांनी कागदपत्रे पडताळणी करिता सुधारित दिनांक ५-०२-२०२४ रोजी उपस्थित राहणे बाबत.

तलाठी पदभरती -२०२३ प्रारूप निवड यादी व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार यांनी कागदपत्रे पडताळणी करिता सुधारित दिनांक ५-०२-२०२४ रोजी उपस्थित राहणे बाबत.

29/01/2024 27/02/2024 पहा (9 MB)