बंद

नगर पंचायत सेलू वोटर यादी १ ते १७ प्रभाग

नगर पंचायत सेलू वोटर यादी १ ते १७ प्रभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नगर पंचायत सेलू वोटर यादी १ ते १७ प्रभाग

नगर पंचायत सेलू वोटर यादी १ ते १७ प्रभाग

15/02/2021 07/03/2021 पहा (1 MB) DraftList_Ward_2 (3 MB) DraftList_Ward_3 (2 MB) DraftList_Ward_4 (2 MB) DraftList_Ward_5 (2 MB) DraftList_Ward_6 (3 MB) DraftList_Ward_7 (1 MB) DraftList_Ward_8 (2 MB) DraftList_Ward_9 (2 MB) DraftList_Ward_10 (2 MB) DraftList_Ward_11 (2 MB) DraftList_Ward_12 (2 MB) DraftList_Ward_13 (3 MB) DraftList_Ward_14 (1 MB) DraftList_Ward_15 (2 MB) DraftList_Ward_16 (2 MB) DraftList_Ward_17 (2 MB)