बंद

निविदा रद्द झाल्याचे शुद्धिपत्रक

निविदा रद्द झाल्याचे शुद्धिपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निविदा रद्द झाल्याचे शुद्धिपत्रक

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन विपविम, वर्धा यांनी वाहनाकरीता काढलेली निविदा रद्द करण्यात येत आहे.

15/06/2018 30/06/2018 पहा (139 KB)