बंद

भारत सरकार कोविड संदर्भात देशभरात मोबाइल फोनवर दूरध्वनी सर्वेक्षण करणार आहे. नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कॉल करण्यात येणार.

भारत सरकार कोविड संदर्भात देशभरात मोबाइल फोनवर दूरध्वनी सर्वेक्षण करणार आहे. नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कॉल करण्यात येणार.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भारत सरकार कोविड संदर्भात देशभरात मोबाइल फोनवर दूरध्वनी सर्वेक्षण करणार आहे. नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कॉल करण्यात येणार.

भारत सरकार कोविड संदर्भात देशभरात मोबाइल फोनवर दूरध्वनी सर्वेक्षण करणार आहे. नागरिकांना 1921 या क्रमांकावरून कॉल करण्यात येणार.

22/04/2020 24/04/2020 पहा (92 KB)