बंद

भूसंपादन (सामान्य), वर्धा यांचे कार्यालयातील कलम ११ (१) अंतर्गत मौज कोसूर्ला (खूर्द), सेलू, शिवापूर, नेरी , सुसुंद्रा तसेच कलम १९ (१) अंतर्गत डिगडोह, टाकळी दरणे , नांदोरा ड, देवळी, आकोली, इसापूर, कोळोणा चोरे , निमसडा ची अधिसूचना

भूसंपादन (सामान्य), वर्धा यांचे कार्यालयातील कलम ११ (१) अंतर्गत मौज कोसूर्ला (खूर्द), सेलू, शिवापूर, नेरी , सुसुंद्रा तसेच कलम १९ (१) अंतर्गत डिगडोह, टाकळी दरणे , नांदोरा ड, देवळी, आकोली, इसापूर, कोळोणा चोरे , निमसडा ची अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन (सामान्य), वर्धा यांचे कार्यालयातील कलम ११ (१) अंतर्गत मौज कोसूर्ला (खूर्द), सेलू, शिवापूर, नेरी , सुसुंद्रा तसेच कलम १९ (१) अंतर्गत डिगडोह, टाकळी दरणे , नांदोरा ड, देवळी, आकोली, इसापूर, कोळोणा चोरे , निमसडा ची अधिसूचना

भूमिसंपादन प्रकरणातील कलम ११(१) व 19(१) ची अधिसूचना

27/12/2020 27/12/2021 पहा (4 MB)