बंद

भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 ) मौजा सालोडा,दृगवाडा आणि नांदगाव तह आष्टी अधिसूचना

भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 ) मौजा सालोडा,दृगवाडा आणि नांदगाव तह आष्टी अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 ) मौजा सालोडा,दृगवाडा आणि नांदगाव तह आष्टी अधिसूचना

भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 ) मौजा सालोडा,दृगवाडा आणि नांदगाव तह आष्टी अधिसूचना

14/06/2021 14/06/2022 पहा (1 MB)