बंद

भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 )नंदोरा,सुसुन्द्रा,चुन्हाळा,कोसुर्ला (खुर्द),वेळा,पिंपळगाव (हाते),नेरी,शिवापूर,वडद,कांदेगाव मौजा अधिसूचना

भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 )नंदोरा,सुसुन्द्रा,चुन्हाळा,कोसुर्ला (खुर्द),वेळा,पिंपळगाव (हाते),नेरी,शिवापूर,वडद,कांदेगाव मौजा अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमिसंपादन व पुनार्वासाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम कलम १९(1 )नंदोरा,सुसुन्द्रा,चुन्हाळा,कोसुर्ला (खुर्द),वेळा,पिंपळगाव (हाते),नेरी,शिवापूर,वडद,कांदेगाव मौजा अधिसूचना 18/06/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)