बंद

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार दर्शकातेचा हक्क अधिनियम कलम ११(१)मौजा काजळसारा ,तालुका देवळी ,मोझरी,चाकणी तालुका हिंगणघाट

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार दर्शकातेचा हक्क अधिनियम कलम ११(१)मौजा काजळसारा ,तालुका देवळी ,मोझरी,चाकणी तालुका हिंगणघाट
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार दर्शकातेचा हक्क अधिनियम कलम ११(१)मौजा काजळसारा ,तालुका देवळी ,मोझरी,चाकणी तालुका हिंगणघाट

भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनार्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पार दर्शकातेचा हक्क अधिनियम कलम ११(१)मौजा काजळसारा ,तालुका देवळी ,मोझरी,चाकणी तालुका हिंगणघाट

13/11/2019 31/12/2019 पहा (7 MB)