बंद

भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(1) ची अधिसूचना. गाव बाबापूर तहसील सेलु जिल्हा वर्धा

भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(1) ची अधिसूचना. गाव बाबापूर तहसील सेलु जिल्हा वर्धा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(1) ची अधिसूचना. गाव बाबापूर तहसील सेलु जिल्हा वर्धा 27/12/2023 18/12/2025 पहा (3 MB)