बंद

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा भावनापूर,बोपापूर,देवळी,पाथरी,शिरपूर,टाकली दरणे, काजळसारा जिल्हा वर्धा)

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा भावनापूर,बोपापूर,देवळी,पाथरी,शिरपूर,टाकली दरणे, काजळसारा जिल्हा वर्धा)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा भावनापूर,बोपापूर,देवळी,पाथरी,शिरपूर,टाकली दरणे, काजळसारा जिल्हा वर्धा)

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा भावनापूर,बोपापूर,देवळी,पाथरी,शिरपूर,टाकली दरणे, काजळसारा जिल्हा वर्धा)

08/09/2020 08/10/2020 पहा (10 MB)