बंद

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा देवळी,दिग्डोह,पाथरी,काजळसारा,बोपापूर,टाकळी(दरणे),आलोडा,कुरझाडी,हिरापूर.जिल्हा वर्धा)

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा देवळी,दिग्डोह,पाथरी,काजळसारा,बोपापूर,टाकळी(दरणे),आलोडा,कुरझाडी,हिरापूर.जिल्हा वर्धा)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा देवळी,दिग्डोह,पाथरी,काजळसारा,बोपापूर,टाकळी(दरणे),आलोडा,कुरझाडी,हिरापूर.जिल्हा वर्धा)

भूसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 19(1) अधिसूचना (मौजा देवळी,दिग्डोह,पाथरी,काजळसारा,बोपापूर,टाकळी(दरणे),आलोडा,कुरझाडी,हिरापूर.जिल्हा वर्धा)

02/03/2020 31/03/2020 पहा (9 MB)