बंद

माहे ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकाचे नुकसान यादी

माहे ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकाचे नुकसान यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माहे ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकाचे नुकसान यादी

माहे ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकाचे नुकसान यादी

10/06/2020 24/06/2020 पहा (3 MB)