बंद

मा.जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी ई –निविदा

मा.जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी ई –निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मा.जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी ई –निविदा

मा.जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासाठी मासिक भाडेतत्वावर वाहन पुरवठा करण्यासाठी ई –निविदा

08/09/2020 24/09/2020 पहा (418 KB)