बंद

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना, समुपदेशन प्रक्रियेपुर्वी उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना, समुपदेशन प्रक्रियेपुर्वी उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना, समुपदेशन प्रक्रियेपुर्वी उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना, समुपदेशन प्रक्रियेपुर्वी उमेदवारांना दयावयाच्या सुचना तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी प्रसिध्द करणेबाबत

12/02/2021 31/08/2021 पहा (8 MB)