बंद

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना दुस(या समुपदेशन फेरीचे आयोजन करुन प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना क्मांक 3

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना दुस(या समुपदेशन फेरीचे आयोजन करुन प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना क्मांक 3
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना दुस(या समुपदेशन फेरीचे आयोजन करुन प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना क्मांक 3

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना दुस(या समुपदेशन फेरीचे आयोजन करुन प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना क्मांक 3

20/02/2021 28/02/2021 पहा (577 KB)