बंद

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK (Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE), Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK (Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE), Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK (Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE), Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Medical Officer
Ayush (UG) Unani, Medical Officer RBSK (Male), Medical officer RBSK
(Female), Audiologist, PMW (Leprosy), Rehabilitation Worker (NPHCE),
Block Accountant, LHV, Physiotherapist, या पदाकरिता अर्ज मागविण्यात
येत आहेत तसेच FULL Time Medical Officer (MBBS) NUHM, Part Time
Medical Officer (MBBS) NUHM, Medical Officer (MBBS), RNTCP, Medical
Officer(MBBS) NPCDCS या पदाची प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता जाहीरात

16/10/2020 30/11/2020 पहा (3 MB)